Contact us

11 – 13 Pit­ta­ki Street
Monastiraki
105 54 Athens, Greece

(Skype) skydream_travel

OUR OFFICES
GREECE: 11 – 13 Pit­ta­ki Street, Mona­s­ti­ra­ki, 105 54 Athens, Greece.
CYPRUS: 4 Prometheus Street, 1065 Nicosia, Cyprus.

Greek Nation­al Tourism Orga­ni­za­tion, Oper­a­tion License: 0206E 61000274001.

Pin It on Pinterest